Zapraszamy do rezerwacji kursów. Więcej informacji tutaj.

Według najnowszego rankingu Gazety Wrocławskiej, OSK Radar jest na drugim miejscu pośród szkół, których kursanci zdają za pierwszym razem. Zobacz pełen artykuł tutaj


Robiąc jednocześnie kurs na prawo jazdy kategorii A i B oszczędzasz 400 zł! Łączna cena kursu na prawo jazdy kat. A i kat. B wynosi 3600 zł.

 

Biuro:

ul. Obrońców Pokoju 26a

58-500 Jelenia Góra


 

Plac manewrowy:

ul. Jana Pawła II 21

58-500 Jelenia Góra

« grudzień 2020 »
PnWŚCzPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Egzamin teoretyczny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu (teoretycznego jak i praktycznego) jest:


1. posiadanie przez osobę zgłaszającą się na egzamin odpowiedniej sprawności fizycznej i psychicznej,
2. ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin, na podstawie posiadanego przez nią : dowodu osobistego, tymczasowego dowodu osobistego, karty stałego pobytu lub paszportu.

Egzaminator odmówi przeprowadzenia egzaminu, jeżeli:

1. niemożliwe jest ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin,
2. osoba zgłaszająca się na egzamin:
  • znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówiła poddania się badaniu,
  • zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści materialnej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
3. warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiające prowadzenie egzaminów.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przy użyciu specjalnego programu komputerowego wskazanego przez ministra do spraw transportu. W wyjątkowych sytuacjach egzamin teoretyczny może być przeprowadzany w formie pisemnej gdy:

1. osoba egzaminowana ubiega się o pozwolenie,
2. w przypadku awarii systemu komputerowego i niemożności przeprowadzenia go w takiej formie,
3. gdy osoba egzaminowana posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy użyciu komputerowego systemu egzaminacyjnego.

 

Kandydat może spóźnić się na egzamin maksymalnie 15 min., po tym czasie nie będzie mógł przystąpić do egzaminu (spóźniona osoba "zablokuje" stanowisko dla kandydata z następnej godziny). Jeżeli kandydat zgłosi telefonicznie (w dniu egzaminu !) o spóźnieniu się na egzamin (z ważnych losowych przyczyn), ale przed rozpoczęciem się egzaminu, rozpoczęcie egzaminu zostanie wstrzymane dla danej osoby - nie dłużej jednak niż 2 godz.

 

Osoby u których stwierdzi się korzystanie z specjalnie przygotowanych  pomocy (ściąg), egzaminator przerywa egzamin przydzielając wynik negatywny.


Specjalną formą jest egzamin w formie ustnej - w przypadku gdy osoba egzaminowana nie włada językiem polskim lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.
Ponadto w Wordzie Jelenia Góra osoby mogą zdawać egzamin teoretyczny w języku innym niż polski- z tłumaczem (w formie ustnej) albo w języku niemieckim lub angielskim przy użyciu systemu informatycznego (tłumacz jedynie przekazuje instrukcje egzaminatora dotyczące przebiegu egzaminu oraz obsługi klawiatury). Aby móc rozwiązywać testy w w/w języku, należy podczas zapisu na egzamin zgłosić to w Biurze Obsługi Klienta.

Egzamin teoretyczny składa się z dwuch części: tzw. testu próbnego (czas trwania 5 min.) oraz testu właściwego. Celem testu próbnego jest praktyczne zapoznanie się osoby egzaminowanej ze sposobem obsługi komputerowego stanowiska egzaminacyjnego oraz zasad udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek. Test próbny nie jest oceniany. Po teście próbnym kandydat przystępuje już do rozwiązywania testu właściwego. Każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi oznaczone literami A,B,C - należy zatem wskazać wszystkie prawidłowe odpowiedzi (w jednym pytaniu może być jedna, dwie lub nawet trzy odpowiedzi prawidłowe) poprzez przyciśnięcie na klawiaturze egzaminacyjnej, przycisków A,B lub C.
Uwaga: Naciśnięcie klawisza „koniec” i „tak” po zakończeniu testu próbnego skutkuje wynikiem negatywnym! System identyfikuje taką decyzje jak rezygnację z dalszego rozwiązywania testu i dla wszystkich pytań domyślnie przypisuje wynik negatywny.
Czas trwania egzaminu oraz liczba pytań w teście, uzależniona jest od kategorii prawa jazdy:

 

Kategoria
Zakres pytań w teście zasadniczym

Zakres pytań w teście specjalistycznym

Dop. liczba błędów w teście zasad. Dop. liczba błędów w specjal. Czas trwania egzaminu
B, B1
1-18 - 2 - 25
A, A1
1-12 1-6 - - 25
C, C1, D, D1
- 1-18 - 2 25
365080

© 2013 Ośrodek Szkolenia Kierowców RADAR

Website developed by Strony internetowe i portale WWW - Wincweb