Zapraszamy do rezerwacji kursów. Więcej informacji tutaj.

Według najnowszego rankingu Gazety Wrocławskiej, OSK Radar jest na drugim miejscu pośród szkół, których kursanci zdają za pierwszym razem. Zobacz pełen artykuł tutaj


Robiąc jednocześnie kurs na prawo jazdy kategorii A i B oszczędzasz 400 zł! Łączna cena kursu na prawo jazdy kat. A i kat. B wynosi 3600 zł.

 

Biuro:

ul. Obrońców Pokoju 26a

58-500 Jelenia Góra


 

Plac manewrowy:

ul. Jana Pawła II 21

58-500 Jelenia Góra

« grudzień 2020 »
PnWŚCzPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Egzamin praktyczny

Część praktyczna egzaminu państwowego składa się z dwu części:

 

1. wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych w tabeli,

2. poprawnym wykonaniu zadań w ruchu drogowym.

 

Wykonanie na placu manewrowym zadań określonych w tabeli

 

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie

1

przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

wszystkie

2

jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

B, B1, C, C1,D, D1, T, B+E, C+E, C1+E,D+E, D1+E

3

parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

C, C1,D, D1, T, B+E, C+E, C1+E,D+E, D1+E

4

parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem)

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E,D+E, D1+E

5

parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

C, C1, D, D1

6

zawracanie

C, C1

7

puszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

8

slalom (jazda po łukach w kształciecyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami)

A, A1

 

Dla kategorii C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych w poz. 1 i 2 oraz w zestawie określonym w tabeli poniżej - wybranym systemem losowym przez pierwszą osobę na liście osób zakwalifikowanych na egzamin -; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 tej listy.

 

Poz.

Nr. zestawu

Pozycja zadania w tabeli 1

Kategoria

1

1

3, 4 – wjazd tyłem

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E,D+E, D1+E

2

2

3,5

C, C1, D, D1

3

3

4 - wjazd przodem, 6

C, C1

4

4

4 - wjazd przodem, 7

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E,D+E, D1+E

5

5

5,7

C, C1, D, D1

6

6

4 - wjazd tyłem, 6

C, C1

 

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca

 
Wszystkie kategorie:1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a)poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się  poziom oleju w pojeździe),
b)poziom płynu chłodzącego,
c)poziom płynu hamulcowego,
d)poziom płynu w spryskiwaczach – osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
e)działanie sygnału dźwiękowego,
f)działanie świateł zewnętrznych pojazdu,  - odpowiednio jeżeli występuje,

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,

– odpowiednio jeżeli występuje,

3) upewnienie się o możliwości jazdy,

– wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
– ocena sytuacji wokół pojazdu.

4) płynne ruszenie,

–  opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
–  łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

5) dodatkowo dla kategorii A, A1:

a)sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)
b)zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
c)podparcie motocykla na podpórce,

6) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:

a)sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych),elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b)sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa –pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:

– podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
– regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia), dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,

– podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.

Dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia.


Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
kategorie: B, B1, C, C1,D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli  nr 9,

2) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

3) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu, 
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

4) nieprzejeżdżanie przez  linie,  i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

5) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:

a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości niewiększej niż 1 m. od linii ograniczającej pas.Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)
kategorie: C, C1,D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10,

2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,

3) w czasie wykonania zadania:       

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:

– wyjechać poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

– potrącić pachołków lub tyczek,

4) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.


Zawracanie
kategorie: C,C1

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,  
2) sposób zawracania:

a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
b) nie najeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika).Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
kategorie: A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba
egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec 
awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go,


Slalom (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami)
kategorie: A, A1

1) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,
2) upewnianie się o możliwości skręcenia
2. wykonanie zadań w ruchu drogowym


Egzamin w ruchu drogowym polega na sprawdzeniu czy kandydat poprawnie wykona zadania:

1) Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2) Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:         

a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.      

3) Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

4) Przejazd przez skrzyżowania:

a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)–)

5) Przejazd przez przejścia dla pieszych

6) W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:

a) parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy),

– miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
– po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),

– parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, lub,

b)parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem,

– miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
– długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,

– w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
– po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.          

c) zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej

– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)

– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego.
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

7) Przejazd przez torowisko tramwajowe––) i kolejowe–) oraz obok przystanku tramwajowego––) i autobusowego

8) Wykonanie manewrów:

a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,

9) Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii T prawa  jazdy

10) Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

– w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.     

11) Rozprzęganie pojazdu  przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrow Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

– zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
– zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

– odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

– wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
– rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
– ustawienie pojazdu obok przyczepy.

Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań  na placu manewrowym.

SKARGI.

Przedmiot skargi i zastrzeżenia :
Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru (Marszałek Województwa Dolnośląskiego), skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny, zgodnie z § 31 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ).

Organ rozpatrujący skargi i zastrzeżenia :
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
za pośrednictwem
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
ul. Rataja 9
58-560 Jelenia Góra

Forma wniesienia skargi lub zastrzeżenia :
Ustnie (osobiście) do Dyrektora Ośrodka w każdy wtorek od godziny 8.00 do 14.30 lub pisemnie (można też wysłać listem poleconym na adres Ośrodka).

Skarga dotycząca egzaminu na kategorię B:
W przypadku złożenia skargi na przebieg egzaminu na prawo jazdy kategorii B, umożliwia się osobie skarżącej lub jej pełnomocnikowi zapoznanie się z filmem z przebiegu egzaminu na podstawie przepisu § 21 ust 4, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ).

Skarga dotycząca egzaminu prawo jazdy innych kategorii, niż kategoria B:
Skargę wraz z kompletem dokumentów (wyjaśnienie egzaminatora nadzorującego i egzaminatora przeprowadzającego egzamin, arkusz przebiegu egzaminu) przekazuje się do rozpatrzenia przez Organ Nadzorującym WORD tj. Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uwagi:
1) W przypadku egzaminu na prawo jazdy na kategorię B, zarejestrowany obraz i dźwięk przechowuje się na odpowiednich nośnikach danych, przez okres co najmniej 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ).

2) Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny, zgodnie z § 31 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ).

3) Jeżeli przebieg egzaminu praktycznego nie został zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego przebieg egzaminu, egzamin zostaje powtórzony na koszt ośrodka egzaminowania, zgodnie z § 21 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ).

365087

© 2013 Ośrodek Szkolenia Kierowców RADAR

Website developed by Strony internetowe i portale WWW - Wincweb